Co ze mną nie tak, okładka
Literatura faktu Recenzje

Co ze mną nie tak?, Joanna Flis

Określenie DDA słyszał już chyba każdy. Skrót ten oznacza dorosłe dzieci alkoholików. Pojęcie to używane jest do określenia dorosłych osób, które wychowywały się w rodzinie z problemem alkoholowym. Jako dorośli takie osoby borykają się z szeregiem objawów, które utrudniają im funkcjonowanie i pełne wykorzystanie swojego potencjału. O ile o DDA już od kilku lat mówi się oficjalnie, to o skrócie DDD mało kto słyszał. Tymczasem DDD, dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, jest równie dużo co DDA, a może nawet więcej. Nadopiekuńczość rodziców, dawny system wychowania, emocjonalna niedojrzałość rodziców… To wszystko sprawia, że potrzeby nie zostają zaspokojone. Rodzi to poczucie pustki, którą zwykle w destrukcyjny sposób staramy się całe późniejsze życie zaspokoić.

Adresaci książki Co ze mną nie tak?

Nad odczuwaną frustracją i wspomnianą pustką można pracować. Poznanie siebie i identyfikacja zachowań może stać się wstępem do pracy nad sobą. Ponadto może pomóc uniknąć przeniesienia pustki na kolejne pokolenia. Pierwszym krokiem w takiej autoterapii może być książka pt. Co ze mną nie tak? autorstwa Joanny Flis. Autorka to psycholożka, psychoterapeutka uzależnień i trenerka. Pokazuje mechanizmy, które stosujemy by zagłuszyć stan permanentnego niezaspokojenia – określa to mianem dziurawego „koszyka potrzeb”. Książka adresowana jest tak naprawdę do każdego. Do osób będących w wieku czterdziestu, pięćdziesięciu lat, będących ofiarami poprzedniego systemu. Ponadto do przedstawicieli pokolenia Milenium i do młodszych osób, których potrzeby nie zostały zaspokajane. Dodatkowo to książka dla psychoterapeutów, psychologów i innych specjalistów, którzy być może odnajdą sylwetki (i zachowania) opisywane przez autorkę w swoich pacjentach.

Dwie części publikacji

Autorka w Co ze mną nie tak? przekazuje nam swoje doświadczenie. Dzieli publikację na trzy części. Pierwsza koncentruje się na dysfunkcyjnym domu i środowisku. Autorka wyjaśnia tu m.in. pojęcie domu dysfunkcyjnego. Sięga do pojęcia „wystarczająco dobrego domu” i „wystarczająco dobrej matki”. Tłumaczy, gdzie zaczyna się dysfunkcyjny dom i pokazuje rodzaje wczesnodziecięcych doświadczeń, które mogą wpłynąć na rozwój nieadaptacyjnych schematów w dorosłości. Opisuje również jak wygląda funkcjonowanie dysfunkcyjnej rodziny. Dokładnie charakteryzuje osiem podstawowych potrzeb dzieciństwa w kontekście dysfunkcyjnego domu. Sporo uwagi poświęca wspomnianemu dziurawemu „koszykowi potrzeb”, który jest podstawowym problemem osób z cechami syndromu DDD. W części drugiej „Zdziecinnienie i droga ku dojrzałości” zwrócimy się ku wewnętrznemu dziecku, które pomoże nam lepiej zrozumieć dorosłego, którym jesteśmy. Ta część Co ze mną nie tak? została oparta na rozmowie autorki z profesorem, Tomaszem Sobierajskim, na temat „mentalnych dzieci przebranych za dorosłych”, mentalności i odwadze dorosłego, odpowiedzialności i wzorcach, z których możemy czerpać.

Część trzecia

Trzecia cześć Co ze mną nie tak? to lekcje do odrobienia przez pokolenie DDD, by mogło ono ruszyć do przodu. Znajdziemy tu czternaście lekcji, czternaście rozmów, a zarazem czternaście prawd o nas samych i o tym, co musimy zrobić, by niejako pozbyć się przeszłości. I tak, z Mariuszem Wirgą będziemy myśleć o sobie dobrze. Z Joanną Gutral pozbędziemy się dziecięcych oczekiwań. Z dr Eulalią E.Wahl popracujemy nad współczuciem. Joanna Chmura pomoże nam oswoić swój wstyd. Barbara Chojnacka pomoże zrozumieć, że niekiedy musimy coś oddać, by pójść własną drogą.

Agata Litwińska przekona nas żeby traktować dobrze swoje ciało. Sylwia Chutnik zachęci nas do wypróbowania wolności, zaś Konrad Aksinowicz przekona, że miłość jest najważniejsza. Z kolei Aleksander Zbroja pokaże, że więzy krwi nie są najważniejsze. Marzena Barszcz namawia nas do tego, by poczuć, że żyjemy. Mikołaj Marcela przekonuje, że osiągnięcia szkolne nic o nas nie mówią. Aleksandra Pięta mówi o traumie i o tym, jak ona pracuje w naszym ciele. Marcin Ilski o tym, że nie chodzi o to, by podważać wszystko, i że trzeba być ostrożnym z odpowiedziami, co zrobiło nam dzieciństwo. Z kolei Jakub Rubaj poprowadzi nas w stronę wewnętrznej spójności, przełamując m.in. tabu, jakim są problemy dotykające mężczyzn.

Podsumowanie

Lektura książki Co ze mną nie tak? uświadamia nam, jak niewielka jest nasza wiedza na temat dysfunkcyjnego domu i jego wpływu na nasze życie. Książka dostarcza narzędzi, dzięki którym możemy dotrzeć do siebie, poznać te niezaspokojone potrzeby i zidentyfikować zwykle destrukcyjne mechanizmy jakie stosujemy, by ten „dziurawy koszyk” zapełnić. Lektura służy autoterapii. Może stać się również impulsem do podjęcia terapii jeśli czujemy, że samodzielnie z problemem się nie uporamy. Liczne wypowiedzi pacjentów uświadamiają nam, że nie jesteśmy z problemem sami i… że warto szukać pomocy.

Polecamy inne książki Joanny Flis: