Mapa kulturowa okładka
Literatura faktu Recenzje

Mapa kulturowa, Erin Meyer

Jak skutecznie radzić sobie z różnicami kulturowymi w biznesie

O roli komunikacji z życiu każdego z nas nie trzeba nikogo przekonywać. Podobnie jak o kłopotach, które z braku umiejętności tejże komunikacji mogą się pojawić. A skoro komunikujemy się każdego dnia, to tym bardziej wzrasta ryzyko związane z błędami w komunikacji. W rodzinie czy w środowisku szkolnym te błędy mogą generować sporo problemów i kłótni. Nie inaczej jest w świecie zawodowym, w biznesie. Szczególnie, że wobec globalizacji i kooperacji osób pochodzących z różnych krajów, a nawet kontynentów, w grę wchodzą jeszcze różnice kulturowe. Te zaś należy uwzględnić w procesie komunikowania się. W przeciwnym wypadku bowiem mogą prowadzić do popełnienia wielu faux pas, a nawet do zerwania współpracy.

O różnicach kulturowych i o tym, jak skutecznie radzić sobie, funkcjonując w międzynarodowym środowisku, przeczytamy w książce pt. Mapa kulturowa, autorstwa Erin Meyer. Opublikowana nakładem Wydawnictwa Znak książka ekspertki badającej wpływ różnic kulturowych na biznes to nieoceniona pomoc nie tylko dla osób działających na międzynarodowym rynku. To także pomoc dla osób mieszkających w innym kraju czy uczęszczających do międzynarodowej szkoły / na studia. Mapa kulturowa pomaga nam zrozumieć, w jaki sposób uwarunkowania kulturowe i wynikające z nich różnice mogą wpłynąć na jakość komunikacji. Pokazuje również, jak dobrze odczytać nadawany komunikat, nie obarczając go zniekształceniami wynikającymi z naszej kultury.

Książka obowiązkowa dla każdego, kto pracuje w międzynarodowym zespole

Fakt, iż książka Mapa kulturowa Erin Meyer pozbawiona jest akademickiego charakteru czyni ją przystępną i zrozumiałą dla każdego. Odniesienia do realnych sytuacji i liczne przykłady pozwalają nam w pełni przyswoić strategie radzenia sobie z różnicami kulturowymi, a właściwie uwzględniania ich. Jak sama autorka podkreśla, w książce przedstawione zostało podejście do zrozumienia najczęściej spotykanych w biznesie trudności komunikacyjnych. Trudności wynikających z różnic kulturowych. Pokazany został także sposób, w jaki sposób sobie z nimi radzić z jak największą skutecznością. Dowiemy się, że droga ku lepszej komunikacji wiedzie przede wszystkim przez rozpoznanie czynników kulturowych kształtujących ludzkie zachowanie. Ważne jest także metodyczne analizowanie powodów tych zachowań oraz stosowanie jasnych strategii, by efektywnie rozwiązywać nawet największe problemy spowodowane przez nieporozumienia kulturowe, a jeszcze lepiej – unikać ich zupełnie.

Poznaj najczęściej występujące w biznesie trudności komunikacyjne

Podwaliną książki Mapa kulturowa jest ośmioskalowy model, w którym każda ze skal dotyczy innego, istotnego obszaru, którego musimy być świadomi. Pokazuje miejsce poszczególnych kultur na spektrum pomiędzy dwoma przeciwnymi skrajnościami. Wśród tych skal znalazła się: komunikacja, ewaluacja, przekonywanie, przywództwo, decydowanie, zaufanie, niezgoda oraz planowanie. Analizowanie umiejscowienia danej kultury wobec innej na danej skali pozwala zobaczyć, w jaki sposób różnice kulturowe wpływają na współpracę międzynarodową oraz przewidywać (a w konsekwencji unikać) trudnych sytuacji.

Kolejne rozdziały książki poświęcono poszczególnym skalom składającym się na wspomniany model – swego rodzaju mapę kulturową. Każda z nich tworzy kontinuum, na którym rozmieszczone są różne kraje. Z uwagi na to, iż na skali ważna jest wzajemna pozycja dwóch krajów oraz przestrzeń pomiędzy nimi, każdy może wykorzystywać koncepcje opisane w książce w konkretnych interakcjach (niekoniecznie biznesowych). Przywołane wypowiedzi osób pochodzących z różnych krajów (z różnych kultur) stwarzają możliwość przybliżenia różnych podejść do wielu kwestii i poszerzenia własnych horyzontów. To inne, niekiedy zupełnie nieznane nam spojrzenie na dany temat czyni książkę Mapa kulturowa nie tylko przydatną, ale również… fascynującą.

Justyna Gul,

Qultura słowa