Czasem czuję mocniej okładka
Bestsellery Literatura faktu Recenzje

Czasem czuję mocniej, Agnieszka Jucewicz

Choroba nie wybiera człowieka. Nie pyta, czy jesteśmy kimś znanym, rozpoznawanym, szanowanym, ważnym. Choroba może dotknąć każdego. I także może to być choroba psychiczna – choć wiele osób nadal zaprzecza ich istnieniu.

Agnieszka Jucewicz jest dziennikarką związaną z „Gazetą Wyborczą”, a także autorką wielu książek. W tym na przykład książki Dom w butelce, która stanowi zbiór rozmów z dorosłymi dziećmi alkoholików, oraz książki Czując. Rozmowy o emocjach, w której głównym tematem są bardzo różne stany emocjonalne (np. miłość, zazdrość czy złość), a opowiadają o nich sami „eksperci od emocji”, czyli psycholodzy i psychoterapeuci. W swojej najnowszej publikacji Czasem czuję mocniej, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Znak, autorka porusza temat zaburzeń psychicznych.

Recenzja książki Czasem czuję mocniej

Książka Czasem czuję mocniej to zbiór dwunastu rozmów. Jedenaście rozmów autorka przeprowadziła z osobami, które cierpią na różne zaburzenia psychiczne. Z kolei dwunasty wywiad został przeprowadzony z lekarzem psychiatrą. Opowiada w nim o tym, w jaki sposób można pomóc osobom będącym w kryzysie psychicznym.

Tym, co stanowi dużą wartość książki Czasem czuję mocniej, jest to, że nie jest ona wyłącznie o jednym zaburzeniu, np. depresji. W tej książce autorka przeprowadziła rozmowy z bardzo różnymi osobami. Każda z tych osób w swoim życiu zmagała się (lub nadal się zmaga) z innym zaburzeniem psychicznym. W książce przeczytamy na przykład wyznania osób, które doświadczyły depresji, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, schizofrenii, zespołu stresu pourazowego (PTSD), uzależnienia od alkoholu i narkotyków czy zaburzeń odżywiania. Osoby, z którymi zostały przeprowadzone rozmowy, szczerze opowiadają między innymi o tym, jak u nich wyglądał początek kryzysu psychicznego, jak przebiegało ich leczenie oraz jak ich życie wygląda obecnie. Dzięki tym wywiadom możemy lepiej zrozumieć, na czym tak naprawdę polega dane zaburzenie. Dowiemy się, jak ono wygląda „od środka” z perspektywy osoby, która tego zaburzenia doświadczyła.

Rozmowy o wychodzeniu z kryzysu psychicznego

Jak wynika ze statystyk – w Polsce co czwarta osoba doświadczyła, doświadcza lub doświadczy kryzysu psychicznego. Celem książki Czasem czuję mocniej nie jest jednak sprawienie, aby od
dzisiaj każda osoba bała się, że jutro tego kryzysu psychicznego doświadczy… Raczej chodzi o to, aby przestać traktować zaburzenia psychiczne jako tabu. Ważne jest także, aby nie „przyklejać” stereotypowych etykiet osobom, które cierpią na schizofrenie, napady paniki czy inne zaburzenie. Wywiady, które można przeczytać w książce Czasem czuję mocniej, zostały przeprowadzone z osobami, które być może są dla niektórych czytelników znane. Wśród tych osób są m.in. dietetyczka kliniczna, dziennikarka, lekkoatleta, biotechnolog. Fakt ten dodatkowo uzmysławia nam, że zaburzenie psychiczne naprawdę nie wybiera człowieka… Choć możemy częściowo się przed nim chronić.

W przeciwdziałaniu zaburzeniom psychicznym istotna jest profilaktyka. I to między innymi o niej możemy przeczytać w ostatnim wywiadzie książki Czasem czuję mocniej – w wywiadzie z lekarzem psychiatrą Tomaszem Szafrańskim. Szansę na to, że doświadczymy kryzysu psychicznego, możemy zmniejszyć, np. zachowując zdrowy, zrównoważony styl życia, dbając o swoje emocje, utrzymując przyjazne kontakty z innymi ludźmi czy też skutecznie redukując poziom doświadczanego stresu.

Podsumowanie

Myślę, że książka Czasem czuję mocniej Agnieszki Jucewicz dostarcza wielu cennych informacji. Choć częściowo mogą one nam pomóc wyzbyć się lęku przed kryzysem psychicznym czy osobami, które go doświadczyły (doświadczają lub doświadczą). Dzięki niej mamy okazję dowiedzieć się – zapominając o stereotypach (!) – czym są schizofrenia, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne, anoreksja i inne zaburzenia psychiczne. (Oczywiście przebieg danego zaburzenia u każdej osoby może być inny, jednak niektóre objawy w tych zaburzeniach są wspólne).

Czasem czuję mocniej Agnieszki Jucewicz to bez wątpienia ważna i potrzebna książka, którą każdy powinien przeczytać, aby już więcej nie ulegać stereotypom i nie powielać ich.

Maria Żółty,

Między Brzegami