Neuroróżnorodne okładka
Bestsellery Literatura faktu Recenzje

Neuroróżnorodne, Jenara Nerenberg

Jak żyć w świecie skrojonym nie na naszą miarę

Badania naukowe obnażają prawdę o kondycji psychicznej naszego społeczeństwa. Depresje i załamania nerwowe diagnozuje się coraz częściej, zaś u kobiet ryzyko zachorowania jest dwukrotnie wyższe. Podobnie jak prawdopodobieństwo, że stan ten przybierze formę ciągłą. Według Światowej Organizacji Zdrowia depresja stanowi czwarty najpoważniejszy problem zdrowotny na świecie, uznana została również za chorobę cywilizacyjną. Składają się na to różne czynniki. Począwszy od ilości bodźców, która do nas dociera, po rosnące wymagania otoczenia wobec nas i nasze wobec otoczenia.

Coraz częściej też, poza depresją czy też obok niej, diagnozuje się autyzm i ADHD. Wszystko to sprowadza się do uznania faktu, że podwyższona wrażliwość jest bardzo powszechna. Jednak czując tę inność, cierpimy. Szczególnie, że odmienności towarzyszą stany lękowe. Mają one tym większe nasilenie, że zwykle leżące u ich podstaw różnice w postrzeganiu zmysłowym nie zostały zdiagnozowane. Jest to o tyle niepokojące, że obecnie już całą grupę demograficzną kobiet nazywa się „utraconym pokoleniem”. Mimo iż pozornie funkcjonują one normalnie, to zmagają się z nawracającymi lękami i depresją. Czują, że świat oczekuje od nich czegoś, czego nie mogą dać. Nie mogą wpasować się w schematy, nie potrafią poradzić sobie z wszechobecną presją, by być inną osobą.

Neuroróżnorodne – recenzja książki

Jeśli kiedykolwiek czułaś się inna, gorsza, jeśli masz przekonanie, że nie potrafisz odnaleźć się w tym świecie – książka Neuroróżnorodne jest właśnie dla ciebie. Być może i ty jesteś bowiem neuroróżnorodna… Dzięki lekturze książki Jenary Nerenberg zrozumiesz, że to nie grzech, nie jest to też twoja wina. Neuroróżnorodność to po prostu nowy sposób funkcjonowania, a trudność polega na tym, że jeszcze niezbyt dobrze poznany i opisany. Ponadto istnieje pewne zakłamanie wynikające z faktu, że większość badań przeprowadza się na mężczyznach. Warto bowiem uświadomić sobie, że wysoka wrażliwość może być atutem. Być może już niedługo będziemy generować rozwiązania pozwalające nam sprawnie funkcjonować, a nawet – rozkwitać!

Opublikowana nakładem Wydawnictwa Krytyki Politycznej pozycja adresowana jest przede wszystkim do kobiet. Kobiet, które dotychczas wstydziły się swojej neuroróżnorodności, które próbowały nawet z nią walczyć. Neuroróżnorodne to także lektura dla tych kobiet, które co prawda same nie mają takich doświadczeń, ale w każdej chwili mogą mieć w swoim otoczeniu taką osobę, która nie potrafi poradzić sobie z otaczającą ją rzeczywistością. To także książka dla wszystkich naukowców, terapeutów, a wreszcie i dziennikarzy, bowiem oni mogą zdjąć z kobiet olbrzymie brzemię, pomagając im zrozumieć, że wysoko wrażliwa nie znaczy gorsza.

Książka Neuroróżnorodne składa się z trzech części, a każda z nich dotyczy innego aspektu neuroróżnorodności. Część pierwsza przybliża nam koncepcje umysłu i poglądy na kobiety, ich choroby, a także oczekiwania zmieniające się na przestrzeni wieków. Część druga koncentruje się na zaburzeniach ze spektrum autyzmu, synestezji, ADHD, a także na zaburzeniach przetwarzania sensorycznego. Trzecia część to próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, co dalej w kwestii nowego traktowania neuroróżnorodności i działań z tym związanych.

Bestseller Jenary Nerenberg

Neuroróżnorodne oparta została na osobistych doświadczeniach Jenary Nerenberg i osób, z którymi autorka przeprowadzała wywiady, na źródłach naukowych i najnowszych badaniach. Pozwala nam zrozumieć, czym neuroróżnorodność jest, a co więcej, pokazuje, że jest to po prostu inny sposób funkcjonowania. Przy czym inny, nie znaczy wcale gorszy. Daje to siłę do tego, żeby dalej szerzyć wiedzę, żeby wciąż się podnosić po upadku, by wziąć ster swojego życia w ręce!

Justyna Gul,

Qultura słowa

Sprawdź inne bestsellery Bonito